Nieuws

Vanaf 1 april: honden niet toegestaan op de zonneweiden

08-04-2019

Lekker wandelen met de hond? In de periode 1 april tot 1 oktober zijn honden alleen op de paden buiten de zonneweiden welkom. Ruim je wel netjes de rommel op?

Lees verder...


Verbeteren stranden met mega-kraan

15-02-2019

In de jaren ’70 is recreatiepark Het Rutbeek ontgraven en aangelegd tot wat het nu is. Sinds de ontgravingen uit die tijd, zijn er geen aanpassingen geweest in de hellingen van de verschillende stranden. En wat ontstaat er dan? Door de constante bewegingen van water en zand, zijn deze hellingen in de loop der jaren niet meer mooi in profiel. Daar gaan we iets aan doen!

Lees verder...


Bosbeheer

In het bosbeheer wordt rekening gehouden met de volgende aspecten:
 

 • Er wordt gestreefd naar een hoge mate van afwisseling;
 • De bossen dienen een hoge belevingswaarde en visuele aantrekkelijkheid te bezitten;
 • Aan de functies recreatie en natuur worden de meeste waarde toegekend;
 • Het financieel economisch rendement van het bosbeheer staat niet op de eerste plaats, toch wordt er naar gestreefd het beheer te voeren op financieel economisch verantwoorde wijze.
 • Het bosbeheer dient tegen zo laag mogelijke kosten te worden gerealiseerd;
 • Er wordt gestreefd naar een structuurrijk bos;
 • In het beheer wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijke en spontane processen;
 • Elementen die voor flora en fauna belangrijk zijn, blijven behouden en worden wanneer mogelijk verder ontwikkeld;
 • Door versterking van de zoom- en mantelvegetatie, wordt de overgang van open naar gesloten ruimte meer geleidelijk gemaakt;
 • Cultuurhistorische elementen dienen zoveel mogelijk te worden behouden en waar mogelijk te worden versterkt;
 • Monoculturen dienen doorbroken te worden, gericht op afwisseling in bosbeeld en houtsoorten;
 • Inheemse boomsoorten dienen bevoordeeld te worden;
 • De doodhout voorraad dient op een verantwoorde wijze verhoogd te worden.