Nieuws

Omleidingsroute naar Het Rutbeek

27-08-2021

Vanwege de afwaardering van de oude N18, is de Haaksbergerstraat vanaf 30 augustus tot eind november afgesloten voor verkeer. 

Bezoekers van Het Rutbeek, Forelderij en Crematoria Twente worden omgeleid via de Helmerhoek en Geessinkweg. Vanaf Haaksbergen wordt je omgeleid via de nieuwe N18.

Lees verder...


Agressieve knobbelzwaan gevangen en verplaatst

02-07-2021

Op recreatiepark Het Rutbeek is met toestemming van Provincie Overijssel en inachtneming van de Wet natuurbescherming een agressieve knobbelzwaan gevangen en met zijn familie verplaatst naar een natuurgebied.

Lees verder...


Bosbeheer

In het bosbeheer wordt rekening gehouden met de volgende aspecten:
 

 • Er wordt gestreefd naar een hoge mate van afwisseling;
 • De bossen dienen een hoge belevingswaarde en visuele aantrekkelijkheid te bezitten;
 • Aan de functies recreatie en natuur worden de meeste waarde toegekend;
 • Het financieel economisch rendement van het bosbeheer staat niet op de eerste plaats, toch wordt er naar gestreefd het beheer te voeren op financieel economisch verantwoorde wijze.
 • Het bosbeheer dient tegen zo laag mogelijke kosten te worden gerealiseerd;
 • Er wordt gestreefd naar een structuurrijk bos;
 • In het beheer wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijke en spontane processen;
 • Elementen die voor flora en fauna belangrijk zijn, blijven behouden en worden wanneer mogelijk verder ontwikkeld;
 • Door versterking van de zoom- en mantelvegetatie, wordt de overgang van open naar gesloten ruimte meer geleidelijk gemaakt;
 • Cultuurhistorische elementen dienen zoveel mogelijk te worden behouden en waar mogelijk te worden versterkt;
 • Monoculturen dienen doorbroken te worden, gericht op afwisseling in bosbeeld en houtsoorten;
 • Inheemse boomsoorten dienen bevoordeeld te worden;
 • De doodhout voorraad dient op een verantwoorde wijze verhoogd te worden.