Vragen?
Vragen?

Natuur

Voor de recreatie uitgegraven en gezogen vijver, bospercelen afgewisseld met landbouwpercelen en de hoogteverschillen die zijn gecreëerd, is een aantrekkelijk landschap ontstaan.

Bos
In het Rutbeek is sprake van duurzaam bosbeheer . In de bossen komen verschillende boomsoorten voor zoals Grove den, Eik, Japanse lariks, Amerikaanse eik, Beuk, Berk en enkele andere in mindere mate voorkomende soorten. Verder zijn nog een aantal kleine heidevelden aanwezig. Het Rutbeek houdt rekening met een aantal aspecten van bosbeheer.

Planten
Recreatiepark Het Rutbeek kent een rijke variatie aan planten. Enkele bijzondere plantensoorten, die verspreid in Het Rutbeek voorkomen, zijn diverse orchideen. Deze planten staan op de Rode lijst van plantensoorten. Verder bevinden zich in het gebied nog Wilde Gagel, diverse Kranswieren in de schone vijver.

Dieren
Ook het grote aantal dieren dat u hier zo dicht bij de grote stad kunt tegen komen is bijzonder. Naast de normale dieren als konijnen, fazanten, hazen en reeen komen ook de bijzondere soorten als de eekhoorn en de nodige vleermuizen voor. Ook de nodige vogels zoals de meest voorkomende als merel, lijster, ekster vlaamse gaai en diverse meessoorten en allerlei watervogels, komen hier ook bijzondere soorten zoals de winterkoninkje, boompieper, boomklever, wielewaal, rietgors etc voor, die zelfs vaak als broedpaar worden waar genomen.

Natuur
Wij doen er alles aan om dit zo goed mogelijk te houden en zelfs uit te breiden waar mogelijk. Wel blijft de recreatie de hoofdtaak van ons park, voor meer natuur kunt u terecht in de grote natuurgebieden in de directe omgeving zoals het Buursezand, Aamsveen of Haaksbergerveen.

Delen