Vragen?
Vragen?

Bosonderhoud

                              
We willen graag even uitleggen waarom er bomen oranje zijn aangespoten op ons mooi recreatiepark

Bosonderhoud Het Rutbeek

Publicatiedatum: 16 februari 2022

De afgelopen week hebben we in recreatiegebied Het Rutbeek te Enschede op enkele plekken al bomen verwijderd in het kader van regulier bosonderhoud. In de komende maanden hopen we met een bosaannemer de overige gemerkte bomen in diverse percelen te zagen voor het broedseizoen. Bomen die we voor de dunning weg gaan halen, worden voorzien van oranje stippen. Dit noemen we blessen. Deze bleswerkzaamheden zijn de afgelopen weken uitgevoerd.

Enkele weken voor aanvang van de daadwerkelijke uitvoering van het bosonderhoud zal er nog een ecologisch onderzoek plaatsvinden, dit om bomen met mogelijke nieuwe nestlocaties van vogels te ontzien tijdens de werkzaamheden. Recreatieschap Twente volgt bij al de bovenstaande werkzaamheden de gedragscode zorgvuldig bosbeheer.

Zo maken we ruimte voor andere soorten bomen en planten en ontstaat een meer gevarieerd en daardoor gezonder bos. Maar ook voor de veiligheid van de recreanten halen we soms op plekken bomen weg, dit gebeurt met name op parkeerterreinen en langs paden. Eventuele schade aan wegen of paden, die is ontstaan door boomwortels of die ontstaat bij het afvoeren van de laatste takken of tijdens het planten van nieuwe beplanting in 2023, herstellen we later.

Veilig bos
Sommige van de verwijderde bomen in Het Rutbeek waren in een slechte staat. Alleen in de kruin van de bomen zat nog een bladerdek. Bij deze bomen bestaat er groot gevaar voor vallende takken of uitgewaaide kruinen. Bij ongeveer 5% van de bomen zagen we een aantasting in de stam. Deze bomen kunnen bij harde wind zelfs helemaal afbreken of knappen. Sommige bomen worden gezaagd om betere en mooiere exemplaren ernaast de kans te geven uit te groeien voor de langere termijn.

Nieuwe aanplant
Daar waar grotere open plekken zijn ontstaan, planten we nieuwe bomen. Dat gebeurt nu nog niet, maar in het volgende jaar. We planten naast de streekeigen soorten ook bomen met een lange levensduur die ook klimaat bestendig zijn zoals de linde, tamme kastanje en de fladderiep. Linde en tamme kastanje zijn waardevol voor vele zoogdieren en vogels, terwijl vlinders graag hun eitjes afzetten op de fladderiep.

Alle hout wordt verwerkt
Al het vrijgekomen hout krijgt een nieuwe bestemming. Een gedeelte van de stammen gaat naar de houtzagerij, een ander deel naar de papierindustrie en de overgebleven takken worden verwerkt in de bosranden om zo als voedsel, beschutting en nestplaats te dienen voor vogels en andere dieren.

Delen