Agressieve knobbelzwaan gevangen en verplaatst

Op recreatiepark Het Rutbeek is met toestemming van Provincie Overijssel en inachtneming van de Wet natuurbescherming een agressieve knobbelzwaan gevangen. Deze zwaan heeft de afgelopen periode verschillende gevaarlijke incidenten met parkbezoekers veroorzaakt. De incidenten komen voort uit de beschermingsdrang van de zwaan voor zijn familie. Deze drang heeft dit jaar extreme proporties aangenomen die geresulteerd hebben in aanvallen op mensen met verwondingen tot gevolg. De zwaan en zijn familie zijn gevangen en verplaatst naar een natuurgebied. Voor de veiligheid en het welzijn van de zwaan en van de bezoekers van ons park is dit de best mogelijke uitkomst.

Het besluit over te gaan tot vangen en verplaatsen is genomen na het inwinnen van kennis en expertise, met zorgvuldige afweging van het welzijn en de veiligheid van het dier en van de parkbezoekers. Overgaan tot actie kon door de ernst van de situatie niet worden uitgesteld. Het agressieve gedrag blijft gedurende het zomerseizoen terwijl de drukte op het park verder toeneemt deze maanden. De ideale situatie is dat mens en dier naast elkaar leven. Daarom is eerst gekeken naar andere oplossingen, zoals ook voorgeschreven in de Wet natuurbescherming. De zwanenfamilie is al enkele jaren te vinden op het park. Incidenten met deze zwaan zijn er ook al enkele jaren. Oplossingen uit eerdere jaren zoals het weren van bezoekers rondom het leefgebied zijn onvoldoende gebleken. 

Komend najaar wordt net als andere jaren gekeken wat er op en aan het park gedaan kan worden om gevaarlijke incidenten met zwanen te voorkomen waarbij nadrukkelijk gekeken wordt naar het welzijn en de veiligheid van mens én dier.

Dénick Scholten (parkmanager Het Rutbeek)
“Ik ben blij en opgelucht. Dit is een hele vervelende situatie die we voor de zwaan en onze bezoekers zo goed mogelijk wilden oplossen. Met het vangen en verplaatsen van de zwaan en zijn familie is dat gelukt. Een langer verblijf op ons park is voor de zwaan en onze bezoekers niet veilig. Door verplaatsing naar een natuurgebied krijgen de zwaan en zijn familie rust en een goede plek voor een mooi leven. Het betekent ook dat de rust voor parkbezoekers terugkeert en we kunnen uitkijken naar een mooie zomer.”

Overig nieuws

Omleidingsroute naar Het Rutbeek

27-08-2021 Lees meer

Agressieve knobbelzwaan gevangen en verplaatst

02-07-2021 Lees meer

Gewijzigde parkeertarieven vanaf 1 april

04-03-2021 Lees meer

Gevaarlijk ijs, niet betreden!

10-02-2021 Lees meer

Vakantiewerkers zomer 2021 gezocht!

28-01-2021 Lees meer

Terug naar overzicht