Waterkwaliteit

De conclusie van de laatste watermeting is goed.
 

Om u een goede kwaliteit zwemwater te bieden en tevens de veiligheid te waarborgen, controleert de provincie Overijssel tijdens de maanden mei t/m september regelmatig het zwemwater. Voor recreatiepark Het Rutbeek dat is aangewezen als officieel zwemwater, is een zwemwaterprofiel opgesteld (PDF, 3,85 Kb).

De kwaliteit wordt normaal iedere veertien dagen gemeten op meerdere plaatsen in de zwemvijver. Het onderzoek van de monsters vindt plaats in het laboratorium. Enkele dagen na de meting zijn de resultaten bekend. In warme periodes vindt wekelijks een onderzoek plaats. Het resultaat van het onderzoek staat ook te lezen op de publicatieborden aan de toiletgebouwen op het terrein.

Het water wordt getoetst op:

  • geur
  • kleur
  • drijvend vuil, olie en schuim
  • helderheid (doorzicht)
  • zuurgraad (pH)
  • temperatuur
  • aanwezigheid van bacteriën (aantal)

 

Mocht er iets aan de hand zijn met het water dan overlegt Regio Twente direct met het waterschap Vechtstromen (waterkwaliteitsbeheerder) en de provincie Overijssel over te nemen maatregelen. Dit kan een negatief zwemadvies zijn of indien nodig een zwemverbod.

Meer informatie vindt u op de site zwemwater.