Vissen

Op Het Rutbeek vindt u de prachtig aangelegde visvijver met volop rustige hoekjes langs vriendelijk begroeide oevers. Nachtvissen is verboden. Voor mensen in een rolstoel is er ook een goede visstek te vinden. Deze visplaatsen vindt u vanaf parkeerplaats P3 Blikkersmaatweg.

Bijzondere bepalingen:

- Het is verboden meer dan 1 snoek in bezit te hebben.
- Voor het houden van wedstrijden is schriftelijk toestemming vereist van de Sportvisserij Oost-Nederland en van de beheerder van recreatiepark Het Rutbeek. 
- Gebruik van lokvoer alleen in combinatie met feederhengel.
- Er mag alleen vanaf de oever op de daartoe aangewezen plaatsen worden gevist, zie afbeelding voor de aangewezen oevers. 
- Voor het vissen vanuit boten is de toestemming van de beheerder vereist.
- Na zonsondergang mag er niet meer gevist worden en moet men het park verlaten hebben.
- Indien de vijver met ijs is bedekt, is het zonder toestemming van de beheerder van Het Rutbeek verboden te vissen c.q. het ijs stuk te slaan.
- Houd de natuur schoon: graag uw afval deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken. 
- Verordeningen van het recreatiepark blijven onverminderd van kracht.

Klik hier voor de overzichtskaart van Het Rutbeek. 

Kijk voor meer informatie op www.visplanner.nl