Vragen?
Vragen?

Vissen

Op Het Rutbeek vind je prachtige oevers met mogelijke visstekken langs de oost en zuidzijde van de vijver. Volop rustige hoekjes langs vriendelijk begroeide oevers. De visstand is op hoog niveau.

Eigenaar van Het Rutbeek en het visrecht is de Recreatieschap Twente. De volledige visrechten worden gehuurd door de HSFON.
Bij de federatie zijn zo’n 75
hengelsportverenigingen en twee specialistenverenigingen aangesloten die gezamenlijk ongeveer 59.000 leden tellen. Het Rutbeek is opgenomen in de Landelijke Lijst van viswateren en dus door iedereen in het bezit van een VISpas te bevissen. Voor sportvissers die het water willen bevissen

zijn de volgende voorwaarden van kracht:

  • nachtvissen en het verblijven op het terrein tussen zonsondergang en zonsopgang is verboden
  • voor viswedstrijden is schriftelijke toestemming vereist van HSFON
  • voeren en het in bezit hebben van visvoer is verboden
  • er mag alleen gevist worden vanaf de toegankelijke oevers voor zover deze niet in de zwemgedeelten of in het gebied van de waterskibaan liggen (zie kaart)
  • vissen vanuit een kleine boot <3,5m zoals een bellyboat is toegestaan mits de drukte in én op het water dit toelaat
  • gemotoriseerde vaartuigen (brandstof dan wel elektrisch) worden NOOIT TOEGESTAAN​​​
  • verordeningen voor het recreatiepark blijven onverminderd van kracht
  • aanwijzingen van de beheerder of andere toezichthouders dienen te worden opgevolgd.

​​​​​​Beroepsvisserij vindt niet plaats in het Rutbeek. In het Rutbeek wordt voornamelijk gevist op karper, blankvoorn, baars en snoek. Het water wordt door tien tot twintig sportvissers per dag bezocht. De algemene indruk van de hengelvangsten is dat er redelijk karper, blankvoorn en baars, en weinig snoek wordt gevangen. De bereik- en bevisbaarheid van het water is redelijk. Alleen langs de oostzijde van het water maken de dichte rietkragen de bevissing lastig. Het beschadigen van deze rietkragen is verboden.

De plas wordt gedurende de zomermaanden druk bezocht door dagjesmensen, die er o.a. zonnebaden, zwemmen, surfen en duiken. Een deel van de plas wordt gebruikt om te waterskien met een waterskibaan, hierin mag niet gevist worden. Hier onder vind u een kaart met de toegestane visoevers.