Evenement

Prijs gratis


Tijdstip 9.00 uur - 15.00 uur


Datum 07-06-2018 - 08-06-2018


Schoolvaardigheid Het Rutbeek 7-8 juni

Schoolvaardigheidsproeven:

De doelstellingen van de Schoolvaardigheidsproeven zijn:
↳ de leerlingen op een actieve en sportieve wijze enthousiasmeren en motiveren;
↳ de leerlingen een individuele en groepsmatige bewegingsactiviteit laten ervaren;
↳ de leerlingen een prestatieve en recreatieve bewegingsactiviteit laten ervaren;
↳ de samenwerking en integratie tussen de scholen in de Gemeente Enschede verbeteren en waar mogelijk stimuleren (tussen deelnemende scholen en scholen die vrijwilligers leveren);
↳ het verbeteren van de onderlinge samenwerking tussen leerlingen van scholen in het primair en speciaal onderwijs;
↳ het aanbieden van activiteiten die moeilijk in een gymzaal te realiseren zijn (minikamp en junglebaan);
↳ een aantal kernactiviteiten die in de reguliere lessen bewegingsonderwijs aan bod komen te meten tijdens de vaardigheidsproeven (hoogspringen, verspringen, mikken, sprinten, enz.).

De Schoolvaardigheidsproeven bestaan uit 3 delen:

Deel 1: Gezamenlijke Warming-up
Om de leerlingen in de sfeer van de sportdag te brengen wordt een gezamenlijke warming-up gehouden op het grote veld van het Rutbeek. Vanaf een podium worden verschillende oefeningen en bewegingen uitgevoerd op de maat van de muziek.
Doel: de spieren warm te maken voor deel 2.

Deel 2: Vaardigheidsproeven, Minikamp en Junglebaan
De Vaardigheidsproeven

Dit zijn 14 activiteiten (o.a. hoog- en verspringen, balwerpen, hardlopen etc.) waarbij de leerlingen individueel een prestatie moeten leveren. De scores van de 14 activiteiten worden genoteerd en verwerkt tot een diploma.
Doel: Individuele prestatie.
De Minikamp
Veertien scholen strijden tegen elkaar in 3 verschillende groepsactiviteiten. Door middel van samenwerking wordt er een teamprestatie geleverd waarbij een zo snel mogelijke tijd moet worden gerealiseerd.
Doel: Samenwerking en groepsprestatie.
De Junglebaan
Deze bestaat uit 7 verschillende onderdelen (o.a. steile wand, liaanzwaaien, touwbrug, etc.). Het zijn uitdagende activiteiten waarin spanning en avontuur voorop staan.
Doel: Beleving en Ontdekking.

Deel 3: Gezamenlijk eindspel
Op het grote veld van ”Het Rutbeek” strijden de scholen tegen elkaar in een Zweeds loopspel.Doel: Gezamenlijke afsluiting
Deze dag duurt van 09.00 uur tot 15.00 uur.